Ajankohtaista

Uutishuone

Kiertovesiviljely on vastuullista

23.06.2016

Kasvatetun lohen hinta on nousussa, koska myrkylliset leväkukinnot ovat merkittävästi vaikeuttaneet Chilen lohentuotantoa. Maan rooli lohentuottajana on siinä määrin merkittävä, että ongelmat nostavat välittömästi lohen maailmanmarkkinahintaa.

Hinnannousu koskee myös Norjan lohen hintaa, jota hamutaan nyt eurooppalaisten ohella Yhdysvalloissa.  Markkinat ovat kääntyneet myyjän markkinoiksi. Norjan lohen rooli Suomen ruokapöydissä on todella keskeinen ja nyt herkku tulee maksamaan enemmän.

Tuskaa ei helpota se, että terveystietoisuuden lisääntymisen ja varakkaamman keskiluokan kasvun myötä kalasta on tullut entistä suositumpaa. Luonnonkalat eivät pysty tyydyttämään kysyntää ja maailman kalakannat ovat jo nyt ylikalastettuja.  Kalan kasvatus on ainoa vaihtoehto tyydyttää kasvava kysyntä ja tällä hetkellä jo puolet ruokakalasta on kasvatettua. 

Kalanviljelyä kritisoidaan sen aiheuttamista ympäristövaikutuksista, mutta onneksi vesiviljelytekniikka kehittyy voimakkaasti. Verkkoallaskasvatuksen haasteena on rehun aiheuttama ympäristövaikutus. Ruokinnan optimoinnilla on kuitenkin rehun määrä saatu supistettua vuosikymmenien takaisesta tilanteesta lähes puoleen. Yhden lohikilon tuottamiseen tarvitaan tänä päivänä enää noin 1,1 kg rehua.

Varsinainen kalanviljelyn mullistus on kiertovesiviljely, jonka yksi kotimaista edelläkävijöistä on Chipsters.   Ahvenanmaan juuri valmistuneessa laitoksessa tullaan tuottamaan kalaa 3,2 miljoonaa kiloa vuodessa. Kalat viljellään suurissa altaissa kuivalla maalla Ahvenanmerestä pumpatussa pudistetussa vedessä. Kun vesi on puhdasta, ei kasvatettavia kaloja tarvitse esilääkitä. Vettä kierrätetään ja puhdistetaan jatkuvasti eli vesiolot optimoidaan niin, että kalat saavat kasvaa parhaassa mahdollisessa ympäristössä.  98 % vedestä uusiokäytetään ja loppu palautuu mereen puhdistettuna. Järjestelmän fosfori ja typpipäästöt ovat siis minimaaliset.

Ympäristöystävällisyyttä täydennetään käyttämällä syntyvät perkeet ja muut kasvatuksessa syntyvät sivutuotteet biokaasun raaka-aineena. Näin syntyvä lämpöenergia kierrätetään takaisin kalanviljelykseen. Biokaasutuotannosta syntyvät jäte kompostoidaan ja kierrätetään biolannoitteeksi maatalouden käyttöön.

Ekologisuutensa lisäksi kiertovesiviljelyllä tuotettu kala on huippulaatuista ja turvallista, joten paketti on varsin täydellinen.

Eero Raappana
Toimitusjohtaja
Meira Nova Oy


Jaa sisältöä: