Ajankohtaista

Uutishuone

Antibioottien liikakäyttö lihantuotannossa

18.10.2016

Liharaaka-aineiden hankinnan ohjaaminen mahdollisimman kattavasti kotimaisiin tuotteisiin on vastuullista, turvallista ja kotimaista tuotantoketjua tukevaa. Kotimaisten tuotteiden käytöllä vastataan myös ruokailijoiden odotuksiin. Kuluttajat haluavat syödä paikallisesti tai vähintään kotimaassa tuotettua riskitöntä ruokaa. Kotimaisen lihan suosimiseen lisäpontta antaa suomalaisten tuottajien tarvepohjainen antibioottien käyttö. Esimerkiksi Atrian nautatiloilla antibioottien käyttö on ollut jo pitkään hyvin hillittyä. Niitä käytetään eläinlääkärin valvonnassa vain sairaiksi todetuille eläimille. Niitä ei siis käytetä ennaltaehkäisyyn, toisin kuin eripuolilla maailmaa.

Antibioottien liikakäyttö koetaan usein kolmansien maiden ongelmaksi, mutta näin ei ole. Euroopassa 90 prosenttia eläinlääkinnässä käytetyistä antibiooteista käytetään ennaltaehkäisyyn. Suomessa eläimen terveydestä huolehtiminen perustuu tilakohtaiseen terveydenhuoltoon, hyviin olosuhteisiin ja sopivaan rehuun. Jos antibiootteihin joudutaan turvautumaan, käyttötiedot kirjataan eläinkohtaisesti keskitettyyn tietokantaan. Sopimusteurastamo seuraa ja tarvittaessa ohjaa lääkkeiden käyttöä asiakastiloillaan.

Antibioottien maakohtaisissa käyttömäärissä on rajuja eroja. Käyttömäärät Pohjoismaissa ovat erittäin maltillisia, mutta sen sijaan esimerkiksi Espanjan ja Saksan lihankasvatuksessa käytettävät määrät ovat Pohjoismaihin verrattuna monin- ja jopa kymmenkertaisia. Esimerkiksi todella halvan hintansa vuoksi Suomessa yleisesti myytävä porsaan ulkofile tulee juuri Espanjasta.

Antibioottien liikakäyttö eläinlääkinnässä on synnyttämässä asiantuntijoiden mukaan maailmanlaajuisen elintarviketurvallisuusongelman. Lihan mukana ruokailijan elimistöön kulkeutuvat antibioottijäämät aiheuttavat antibioottiresistenssiä eli ne heikentävät antibioottien tehoa silloin kun niiden tehoa todella tarvitaan. Ajatuskin siitä, että ruokailija olisi jatkuvan lääkinnän kohteena tietämättään nauttimansa ruuan vuoksi, tuntuu varsin karmaisevalta.

Pohjoismaiden hallitusta antibioottien käytöstä on syytä olla ylpeä. Me emme toimi massatuotannon ehdoilla vaan lähtökohtana on eläinten hyvällä hoidolla aikaansaatu lihantuotanto. Poikkeuksellisen hyvä tilanne on kotimaisessa siipikarjatuotannossa, jossa täysin antibioottivapaa tuotanto on pikemminkin pääsääntö kuin poikkeus.

Eero Raappana
Toimitusjohtaja
Meira Nova Oy


Jaa sisältöä: